Какво е ливъридж (leverage)?

Ливъридж буквално означава лост. Когато искаме да преместим голяма тежест, слагаме отдолу метална тръба (лост), за да я в повдигне. Във финансовата сфера терминът се използва именно с това си значение.

Ливъридж е използването на заемен капитал с цел реализирането на по-голяма печалба. С негова помощ можем да търгувате с обеми, превишаващи баланса по сметката wи. Вашият баланс служи само, за да покриване на маржин изискванията, които се определят от съответния брокер.

Ако ливъридж отношението е 1:200, следва, че може да търгувате до 200 пъти сумата, която имате в сметката си. Ако имате 10  $, може да оперирате на пазара с до 2  000 $.

Предимството тук е, че може да се реализирате високи печалби като процентно съотношение спрямо началния Ви баланс. Това е добър вариант за хора, които не притежават значително количество начални средства.  Например, ако търгувате с 1000 $, увеличение с 1 цент в стойността на долара би означавало 10 $ печалба. В същото време, ако търгуване на 1:200 ниво на маржин, то тогава същото увеличение би Ви донесло 2000 $ печалба т.е 100 % приходи като не взимаме под внимание в случая други такси, разноски, спредове и т.н, които различните брокери прилагат.

Недостатъкът тук е същият като предимството, но в обратна посока. С промяна от 1 цент надолу, можете да загубите цялата си инвестиция и то за особено кратко време. Поради тази причина брокерите използват различни инструменти, с които ограничават до голяма степен този риск. Когато започнете да губете пари, Вашият брокер в определен момент започва да затваря позициите Ви. Това е т.н Маржин Кол.

 

Какво е марджин (margin)?

Маржинът е размерът на средствата, които са Ви необходими, за да отворите и поддържате позицията си. Ако маржин изискването, поставено от брокера, е 0,5%, следва, че за да отворите и поддържате позиция от 1 лот (100 000 ) EUR/USD , трябва да имате 500 EUR/USD или повече.

Търгуването на маржин основа, буквално означава търгуване с пари, които нямаме. Този тип търговия представлява увеличаване на кредита, за да може да купуваме. Повечето брокерски компании предоставят на клиентитеси различни условия за ливъридж.

 

Какво е СОФИКС (SOFIX)?

СОФИКС e български борсов индекс на „Българска фондова борса – София“. Индексът датира от 20 октомври 2000 г. Базисната му стойност е 100 пункта. Той се изчислява като съотношение на дневната сума от пазарната капитализация на дружествата, които са включени в него и сумата на пазарната капитализация на същите дружества към предходния ден.

Индексът има за цел да събира емисиите с най-ликвидни акции, които се търгуват на регулативните пазари. Те трябва да отговарят на няколко изисквания. Емисиите трябва да са търгувани на регулираните пазари не по-малко от три месеца, пазарната капитализация на всяко от дружествата да не е по-малко от 2 млн. лв., броят на акционерите не трябва да е по-малко от 500 човека и акциите на дружествата да са търгувани на най-малко 20 на сто от борсовите сесии през последните три месеца.

Какво е NYSE?

Индексът NYSE се изчислява на базата на пазарната стойност на курсовете за движението на акциите на всички корпорации, които са регистрирали своите ценни книжа на Нюйоркската фондова борса. Този показател представя средната цена на акция за всички компании на Нюйоркската фондова борса, усреднен по пазарната стойност на акциите на всяка корпорация. За разлика от индекса Dow Jones, който се изразява в пунктове, показателят NYSE се измерва в долари.

Какво е DAX?

DAX e индекс, който осреднява пазарните стойности на тридесетте най-търгувани акции на борсата във Франкфурт. Определянето на акциите се извършва на базата на основния капитал на компанията, броя на издадените акции, борсовите котировки и колебанията им.

Според стойностите на тези критерии се определя теглото на отделните акции при осредняването на показателите за деня. Теглата на отделните акции в структурата на индекса се определят веднъж годишно.

Изчисляването на стойностите DAX се прави ежедневно и ежеминутно, защото електронната система генерира котировки на всяка 15-та секунда. Стойностите му се приемат от играчите на борсата както за централен индекс за икономиката в Германия, така и като водещ за европейския бизнес.

Какво е NASDAQ?

NASDAQ (Автоматизирани котировки на Националната асоциация на дилърите по ценни книжа) е американски извънборсов пазар в Ню Йорк, който е специализиран за акциите на високотехнологичните компании – производство на хардуер, софтуер и др. Тя е една от трите основни фондови борси на САЩ.

Той се контролира от Комисията по търговия с ценни книжа и борси. Собственик на борсата е американската компания NASDAQ OMX Group, която притежава още 8 европейски борси.

Какво е FTSE 100?

FTSE 100 е английският борсов индекс, който включва 100-те компании с най-голяма пазарна капитализация, търгувани на борсата в Лондон. Индексът стартира с базова стойност 1000 пункта на 3 януари 1984 година. Той се смята за един от най-влиятелните индекси в Европа.

Какво е CAC 40?

CAC 40 е най-широко използваният показател на пазара в Париж. Той отразява работата на 40-те най-големи акции на компании, търгувани във Франция. Той е един от основните национални индекси на общоевропейската фондова борса EURONEXT.

Ако една акция има повече от един клас акции, търгувани на борсата, само най-активно търгуваните от тях ще бъдат поместени в индекса. Той е индекс на капитализацията. Броят на акциите, емитирани на дружество, се преразглежда на тримесечие (третият петък на март, юни, септември и декември).

Какво е NIKKEI 225?

NIKKEI 225 е индекс, който включва 225-те най-големи компании на борсата в Токио. Той се обновява на всеки 15 секунди по време на търговските сесии.

Какво е Standard & Poor’s 500 (S&P 500)?

S&P 500 е индекс, чиято стойност се определя от 500-те най-големи по пазарна капитализация американски компании. След DJIA той е вторият най-използван индекс.

Индексът се състои само от компании, чието седалище се намира в САЩ. Той се използва като изпреварващ икономически индикатор. Много фондове следят представянето на индекса.

Акциите, които са включени в него, са част от S&P 1500 и S&P Global 1200.

Какво е Дау Джоунс – DIJA?

Индексът Дау Джонс води началото си преди повече 100 години. Чарлз Дау и Едуард Джонс са започнали да изчисляват средната аритметична величина от няколко по-важни акции. Това е най-старият и утвърден индекс. Целта му е да се обхванат основните тенденции на борсата чрез специален подбор на предприятията..

Изчисляването на индексите стават по сложна методология, за да се осигури представителност. Тридесетте акции, на които се базира промишленият индекс, сега обхващат около една четвърт от пазарната стойност на всички акции на ню-йорската фондова борса. Това възлиза на около 1 трилион долара.

Списъкът на предприятията, които са избрани за основа при изчисляването на индексите, се мени в съответствие с изменения на отрасловия профил на икономиката на САЩ. Дау Джонс е индекс както на акциите на индустриалните предприятия, на транспортните компании, така и на предприятията за комунални услуги.

Какво е борсов индекс?

За да печелите пари от търговия на фондовата борса, трябва да следите тенденциите на пазара. Това става с помощта на борсовите индекси. Те показват измененията в цените на акциите, от които можете за отрицателно време да натрупате солидни печалби.

На фондовите борси има голяма палитра от индекси, но основното, което ги обединява е, че те всъщност осредняват котировките, които са с най-голямо значение за съответният бранш или на всички ценни книжа, които се търгуват. Това позволява да се улови общата тенденция на пазара т.е покачване или спадане на цените.

Какво е Първично публично представяне – IPO?

Първичното публично предлагане е моментът, в който дадена компания за първи път излиза на фондовата борса и можем да закупим нейните акции на най-ниска цена. Това са нови акции, следствие от увеличение на капитала на дружеството и придобиване на публичен статут.

Акцията можем да закупим както на хартиен носител, така и на електронен. При закупуването на електронна акцията процесът отнема няколко секунди.

За пример ще дадем компании като Google и Yahoo. Инвеститорите, които закупиха акции на тези компании в т.н нулев момент, реализираха печалба в размер на 93%. Една акция на Google в първия ден е била на стойност 44$, а днес – 1200$. Инвеститорите в компания като Twitter реализираха 53% в първия си ден.

Пример за откриване на дълга позиция:

При дългата позиция закупуване 100 акции на компанията Х за 220$ на акция с надеждата, че цената им се покачи и ще спечелим от разликата.

Какво е дълга позиция?

Дълга позиция означава закупуване на финансов инструмент с очакването, че цената му се ще се повиши. При този тип позиции важи основното правило в търговията, а именно „купи евтино, продай скъпо“. Това са т.нар бикове на пазара.

За разлика от късата позиция, при дългата позиция инвеститора притежава ценната книга, както и правата да получава дивиденти и лихви по нея, да я продаде или прехвърли, да запази печалбите ако реши да продава. Аналогично когато инвеститорът има дълга позиция за опция, той може да упражни правото си по нея преси изтичането й или да я продаде.

Пример за откриване на къса позиция:

Aко имате данни, че дадена компания е в лошо финансово състояние, мениджмънтът й не е добър, прогнозата за продажби е негативна, следва, че цената на акция към момента не отразява напълно тези проблеми и следователно се очаква, че акциите й ще се сринат от сегашната им цена, която е примерно 10 лева.

За да извлечете ползва от тази ситуация е необходимо да въведете поръчка за „къса продажба“ за 1000 акции, заемайки 10000 лв. от вашия брокер – колкото струват тези акции в момента. Следва да ги продадете на отворения пазар и да приберете сумата в брой. Но тъй като вашите очаквания са акциите са поевтинеят, вие ще можете да ги купите по-евтино и да ги върнете на брокера, прибирайки разликата. Ако цената падне примерно до 6 лева, вие можете купите отноо 1000 акции за 6000 лв. Така ще върнете заема на брокера и ще приберете своята печалба от 4000 лв.

Какво е важно да знаете при откриване на къса позиция?

  1. За да продавате „късо“, трябва да имате маржин привилегия, която да е включена във вашата брокерска сметка.
  2. Не можете да „скъсите“ акцията, ако цената пада.
  3. Трябва да поддържате достатъчно покупателна способност в сметката си, за да правите такива поръчки.
  4. Когато правите поръчка, трябва да посочите краен срок. Дневните поръчки са добри до края на деня, когато те се отменят. Всички пазарни поръчки се правят като дневни. Тези, които влизат във формулировката „валидни до отмяна“ остават отворени до момента, в който:
  • са напълно изпълнени
  • вие отмените поръчката
  • минат 14 поредни борсови сесии

Какво е къса позиция?

Къса позиция е продажба на акции, метали, ДЗР, стоки и други, които не притежавате, с надеждата да го купите в бъдеще на по-ниска цена от продажната цена и с което да реализирате печалба.

Какво е валутен курс?

Обменният курс между две валути е скоростта, с която едва валута ще бъде разменена за друга и/или стойността на валутата на една страна по отношение на друга валута. Валутните курсове се определят от валутния пазар, който е отворен за широк спектър от различни видове купувачи и продавачи, където валутната търговия е непрекъсната: 24 часа на ден с изключение на събота и неделя.

Наименованието валутен курс се отнася до текущия валутен курс. Форуърд курсът се отнася до обменен курс, който се котира и търгува днес, но за доставка и заплащане на определена бъдеща дата. Изкупната цена е степента, в която с парите си дилърите ще купуват чуждестранна валута и курс продава е скоростта, с която те ще продават валутата. Посочените цени ще включват надбавка за марж на дилъра (или печалба) в търговията или маржът може да бъде възстановен под формата на „комисионна“ или по някакъв друг начин.

Валутните курсове се основават на референтните курсове на ЕЦБ за съответния ден и се прилагат за целите на статистическата и счетоводна отчетност.

Какво е Г-7?

Г-7 е група от седемте икономически най-големи държави – Великобритания, Германия, Италия, Канада, САЩ, Франция, Япония. Концепцията за подобен форум възниква след нефтената криза от 1973 г.

Срещите на Г-7 са между правителствените ръководители на държавите-участнички, както и между министри и председателите на централните банки. Г-7 няма административна структура типична за международните организации. При нея няма постоянен секретариат или офиси за членовете. Председателството се сменя на 1 януари всяка година. Държавата, която държи председателското място, отговаря за планирането и домакинстването на серия срещи на министрите на страните, както и на срещата на върха в средата на годината.

Ежегодната среща на върха на лидерите на Г-7 се провежда в средата на всяка година и продължава 3 дни. Тя има за цел обсъждане на въпроси от световно значение.

Какво е Международният валутен фонд (IMF)?

Meждународният валутен фонд (МВФ) е световна организация, чиято основна роля е да се следи финансовата и платежната стабилност на държавите, които са нейни членове, както и да работи с развиващите се държави и да им помага да постигнат добри макроикономически показатели.

Организацията е основана през юли 1944 г. в град Бретън Уудс, САЩ, с цел да стабилизира следвоенната световна икономика. Участието на България в организацията започва през 1990 г. Фондът се образува от годишните вноски на всяка държава членка, като размерът й се определя според формула, която съдържа дела на страната в международните плащания, както и нейният БВП. Този размер влияе на кредита, който една страна може да получи и на гласовете, с които т участва във вземането на решения.

МВФ отпуска заеми срещу изискване да се правят реформи и да се приватизира държавната собственост. Фондът оперира със своя собствена валута – това са т.нар специални права на тираж (СТП). Страните, които имат СТП, могат по всяко време да ги обменят за твърда валута, която да използват по свое усмотрение по съответния седмичен курс, оповестен на сайта на МВФ. Ако една страна реши да извършва плащания със СТП, тогава трябва да фи обърне във валута, като за това ще плаща определена лихва, която също като курса може да се намери на сайта.

Какво е Европейска централна банка (ECB)?

Европейската централна банка и националните централни банки заедно образуват Евросистемата – системата на централните банки от еврозоната. Основната цел на Евросистемата е да поддържа ценова стабилност, запазвайки стойността на еврото. Европейската централна банка отговаря за пруденциалния надзор над кредитните институции в еврозоната и в участващите държави членки извън еврозоната в рамките на единния надзорен механизъм, който включва също националните компетентни органи. По този начин тя допринася за сигурността и устойчивостта на банковата система и за стабилността на финансовата система в ЕС и във всяка от участващите държави членки.

 

Два пъти в месеца се осъществява среща на Европейската централна банка. Когато на нея говори председателят на ЕЦБ Марио Драги, се счита за индикатор, че пазарите се движат, което е от особено значение за самите инвеститори. Печалба на фондовата борса може да се реализира независимо от посоката, дали е надолу или нагоре, от значение е единствено да има движение. Обменните валутни курсове на чуждестранните валути се изчисляват на основата на фиксирания курс на лева спрямо еврото, като за източник се използва публикуваните от ЕЦБ курсове на еврото към същите валути за съответния ден.

 

Курсовете се закръглят до шест значещи цифри, като броят на чуждестранните валутни единици, за които се обявява котировката, се определя така, че първата цифра преди десетичната точка от левовата равностойност да бъде различна от нула. БНБ публикува обменни курсове на чуждестранни валути и злато, валидни за същия работен ден, на интернет страницата си до 16:00 ч. българско време. При липса на нови обменни курсове към този час за валидни се приемат публикуваните курсове за предишния работен ден.

 

Какво е Федерален резерв (FED)

Федералния резерв е централната банка на САЩ, която определя паричната политика. Създаден е през 1913 г. Той е частна банка, не се финансира от правителството. Тази федерална система се състои от 12 федерални банки, които предоставят капиталите за операциите на ФЕД. Те се притежават от частни кооперации, банки и индивидуални инвеститори. Въпреки това обаче бордът на председатели се назначава от президента на Америка. Основната функция на ФЕД е да контролира монетарната политика. Целта е да се поддържа икономиката на нива от пълна заетост, ниска инфлация и стабилност в банковата и финансовата система на САЩ.

ФЕД осъществява контрола над лихвените проценти и фиксира основните лихвени проценти – има право да фиксира лихвата, при която той финансира други банки. Казано с други думи, когато една банка изпита краткосрочни финансови затруднения, може да изтегли заем от Федералния резерв на тази лихва. Финансовата структура в САЩ е изключително развита. Съществуват много банки и частен капитал. Поради тази причина много от банките предпочитат да теглят краткосрочни заеми от банки, различни от ФЕД, макар и при по-висока лихва. Това е така, защото обръщането за помощ към централната банка е изключително лош PR, тъй като се интерпретира като сигнал за нестабилност и възможност за евентуален фалит на банковата институция. Следователно независимо фиксирания от ФЕД основен лихвен процент, частните банки имат значителна свобода при „фиксирането“ на лихвените проценти в САЩ.

Причината, поради която финансовите пазари следят решенията за фиксиране на лихвените проценти на ФЕД, са отворените пазарни операции. (open market oprations). Това е основният лост, с който Федералният резерв контролира лихвените проценти. Отговорник за отворените пазарни операции е Отворения пазарен федерален комитет (FOMC), който се състои от 7 председатели на борда на ФЕД и 5-ма представители на 12-те частни федерални банки. FOMC отговаря за отворените пазарни операции, при които ФЕД купува или продава определени финансови инструменти и така контролира паричното предлагане в страната. Ако ФЕД иска да ограничи паричното предлагане в страната, започва да продава държавни облигации, с което намалява парите в циркулация. Това от своя страна пък дава позитивен ефект върху лихвените процент, тъй като малкото пари в циркулация увеличават стойността на парите, което всъщност са лихвените проценти. Когато лихвения процент се вдига, хората са принудени да теглят кредити с високи лихви, следователно ще се теглят по-малко такива или ще има по-малко пари в обращение, което ще покачи долара ($). Обратното също е в сила – ако ФЕД започне да купува финансови инструменти, това ще увеличи паричното предлагане в страна, което ще понижи стойността на парите, следователно ще намали лихвения процент.

Комплексните решения, които взима ФЕД, за да изпълнява своите функции, рефлектират върху икономиката и поради тази причина изказванията на Борда на председателите на ФЕД и най-вече на неговия председател Джанет Йелън са особено важни. Те дават индикация за цялостната политика и възгледи на институцията в дългосрочен план. Това от своя страна показва на инвеститорите какво да очакват и каква ще бъде политиката на ФЕД през следващите месеци и години.

Какво е Мечи пазар (Bear Market)?

Bear Market e финансов пазар, който се характеризира с негативни тенденции. При него цени падат, респективно тенденцията е надолу. Бикът и мечката и по-точно начинът, по който тези животни атакуват съперника си се използват метафорично за да очертаят движението на пазара. Бикът забива рогата си във въздуха, докато мечката накланя лапите си надолу. Респективно ако тенденцията е нагоре, имаме бичи пазар, ако е надолу – мечи пазар.

Какво е Бичи пазар (Bull Market)?

Bull Market e финансов пазар, който се характеризира с възходящ тренд на цените. Терминът най-често се използва за обозначаване на фондовия пазар, но може да се прилага и по отношение на всичко, което се търгува, като например облигации, валути и стоки. При този тип пазар винаги е налице оптимистичното очакване от страна на инвеститорите, че възходящата тенденция ще продължи и за в бъдеще. Това обаче е трудно да се предскаже последователно, когато тенденциите на пазара са променливи. Основната причина за това са психологическите ефекти и спекулациите, които много често оказва влияние върху тренда.