Условия за ползване

 

Общи условия
Уебсайтът fxpro.bg е собственост на “Вокс Попули” ООД. “Вокс Попули” ООД си запазва правото да извършва промени в правилата за ползване и условията без предварително уведомление или като уведоми потребителите при нужда на тази страница. С достъпа до този сайт и информацията в него, вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Политика за Бисквитки (Cookies)
Този тип технология е част от работата на всички уеб браузъри и е изградена с цел да се поддържа дадена информация в уеб браузъра, за да може да се ползва при зареждане на даден сайт. Този тип информация е свързана с записване на информация в даден сайт докато се ползва. fxpro.bg използва Бисквитки, за да подобри ползването и изживяването на потребителите, като съхранява техните предпочитания.

Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Според ЗСПЗФИ чл. 6, ал. 1 т. 3 „Манипулиране на пазара на финансови инструменти е: разпространяването чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез Интернет, или по какъвто и да е друг начин на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини, когато лицето, което разпространява информацията, знае или е длъжно да знае, че информацията е невярна или подвеждаща“.

Всички потребители, които коментират, оставят мнение или отзив и предоставят информация на страниците на fxpro.bg, са длъжни да се съобразят с посоченото законодателство. Всеки опит за нарушаване на закона ще бъде санкциониран от екипа на fxpro.bg, а всякаква информация за виновниците, включително и техният IP-адрес, ще бъдат предадени на властите.

Препоръки

fxpro.bg не е инвестиционен посредник, кредитна институция и никаква част от съдържанието на този сайт не представлява препоръка или съвет за търговия. Всяко решение за търговско действие, което би могло да е продиктувано от информация, изложена в този сайт, е резултат на собствено решение, за което fxpro,bg не е повлияло по никакъв начин. Препоръчваме на потребителите да са абсолютно уверени в собствените си търговски умения, както и в надеждността на даден инвестиционен посредник, преди да вземат решение за реална търговия. Покупката и продажбата на договори за разлика носят голям риск от загуба на пари.

Коментари, мнения и отзиви

Всички потребителски коментари, мнения и отзиви трябва да бъдат обосновани, подкрепени с факти и базирани на личен опит. Категорично се забраняват: самоцелно уронване на престижа на което и да е физическо или юридическо лице; използването на нецензурни, расови, полови, възрастови и каквито и да е било други обиди, дори и в скрита форма, както и всякакви дискриминационни изказвания и клевети; рекламни съобщения; съобщаване на лични данни; несвързани с темата мисли; спам и други. Текстове с много правописни грешки, нон-сенс смисъл, транслитерация и несвързани с темата няма да бъдат одобрявани за публикуване. Администраторите на fxpro.bg имат право да одобряват всички коментари, мнения или отзиви, както и да прилагат редакторска намеса върху тях, преди да бъдат публикувани.

Авторско право
Цялото съдържание, всички скриптове, кодове, алгоритми, текстове, визии, дизайни във fxpro.bg са собственост на “Вокс Попули” ООД. Възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин), модифицирането или използването на този сайт за каквато и да е публична или търговска дейност става след изрично писмено уведомяване на “Вокс Попули” ООД, изрично позволение и задължително позоваване. При установяване на нарушаване на авторското право, „Вокс Попули“ ООД ще търси правата си чрез всички разрешени от закона средства.

Ревюта

Инвестиционните посредници във fxpro.bg имат индивидуални хъбове с ревюта, които представят детайлна информация за дейността и условията им на работа. Данните и фактите за дейността на брокерите е събирана от техните уебсайтове или се базира на личен опит на членове на екипа на fxpro.bg. Ако брокер има различни условия за определяне на даден критерии, в ревюто се изписват всички възможни условия. fxpro.bg не носи отговорност за несъответствия между оповестената информация в официалните страници на дружествата и реалните условия, които дружествата предлагат.

Рейтинг и оценка

Всяко ревю разполага с два вида оценка – от екипа на fxpro.bg и от потребителите. Оценката на екипа на fxpro.bg е субективна и не обвързва с мнение или препоръка по никакъв начин трети лица. Потребителската оценка е субективна и е водещият критерии в класирането на компаниите.

Лични данни
Всички лични данни, които пряко или косвено попадат в база данни на fxpro.bg са защитени от достъп до трети лица.

При въпроси, моля използвайте формата за връзка в секция контакти.

Надяваме се да сме ви полезни!

Екипът на fxpro.bg.