Полезни връзки

1. Комисия за финансов надзор

2. Българска народна банка

3. Комисия за защита на потребителите

4. Комисия за защита на личните данни

5. Омбудсман на Република България

6. Financial Conduct Authority

7. Фонд за компенсиране на инвеститорите

8. Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти