Награда Amazon Kindle за най-печелившия трейдър

karoll

Карол обявява конкурс за най-висока доходност сред всички свои клиенти, които имат в сметките си най-малко 200 USD/EUR. Условието е да не теглят средства по време на конкурса и да са събрали обем от най-малко 2 лота търговия.

Наградата за победителя е Amazon Kindle.

Записването за конкурса започва на 15.07.2015 г., а крайният срок – 14.08.2015 г.

Конкурсът се провежда между 1-ви и 31-ви август 2015 г.