Инфраструктурата е основният проблем пред инвеститорите у нас

fxpro news

Сложно и бавно присъединяване към газовата, водната и електрическата инфраструктура, лоша и липсваща пътна инфраструктура, често променящо се законодателство и корупция са едни от основните пречки пред навлизането на нови инвеститори в българската икономика. Това гласи доклад, представен пред Министерски съвет, за насърчаването на външните инвестиции у нас, намаляването на безработицата и растежа на икономиката.

Сред проблемите са и недоверието в съдебната система, корупцията и несинхронизираното законодателство в отделните общини. За да се преодолеят проблемите МС ще създаде работни групи, които да предложат законодателни и административни мерки в ресорните министерства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>